Как се пише: възвръщаемост или възвращаемост?

Правилно е да се пише възвръщаемост.

Средната възвръщаемост на инвестициите в имоти през последните години намалява както в национален, така и в световен мащаб.
Рискът и възвръщаемостта вървят ръка за ръка при инвестирането.