Как се пише: обраствам или обрасвам?

 • Правилно е да се пише с тобраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Каналът, който разделяше острова от брега, беше плитък и лятно време обрастваше с водорасли и зеленясваше.
  Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения.
  (Карел Чапек)

 • Съответният глагол от свършен вид обрасна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Майка му и баща му си отидоха, а къщата на село обрасна с трънаци.
  С течение на времето историята обрастваше с нови подробности.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.