Как се пише: обзет или обвзет?

Правилно е да се пише обзет, също и обзета, обзето, обзети.

Чувствах се като дете, обзето от радостна възбуда.
Сражението почти беше свършило, мнозина от корсарите лежаха мъртви, други хвърляха оръжие, а някои, обзети от отчаяние, скачаха зад борда.