Как се пише: охлювна, охлювно, охлювни или охлювена, охлювено, охлювени?

Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – охлювна/охлювена, охлювно/охлювено, охлювни/охлювено, също и охлювния(т)/охлювения(т).

Движеха се с охлювна/охлювена скорост и след половин ден се добраха до хижата.
Бавно вдъхваме от соления въздух, оставяме водата да гали ходилата ни, събираме причудливи мидени и охлювни/охлювени черупки, снимаме морска звезда.