Как се пише: околовръстно или околовръсно?

Правилно е да се пише околовръстно, също и околовръстна, околовръстни, околовръстния, околовръстният.

Част от околовръстното шосе ще бъде затворена за ремонт през месец юли.
По-старите софиянци помнят и са ми разказвали за околовръстната жп линия.