Как се пише: онази или оная?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онази.

Продадохте ли онази/оная фирма, госпожо Желева?
Помниш ли онази/оная нощ, когато времето сякаш беше спряло?