Как се пише: онзи или оня?

Двете форми са дублетни.

Онзи/Оня, който не разбира вашето мълчание, вероятно няма да разбере и вашите думи. (Елбърт Хюбърт)
Вземи от онзи/оня, стария ориз, който хубаво се разварява и омеква.