Как се пише: описвам, опиша или уписвам, упиша?

Правилно е да се пише описвам, опиша.

Искам да видя този разбойник, за да разбера наистина ли е толкова страшен, колкото го описват.
Има ли право съдия-изпълнителят да дойде в моя апартамент и да опише имуществото ми?