Как се пише: осмислям, осмисля или усмислям, усмисля?

Правилно е да се пише осмислям, осмисля.

Наблюдателят явно все още осмисляше видяното, но въпреки това си възвърна част от хладнокръвието.
Една от целите на проекта е да се осмисли свободното време на учениците.