Как се пише: отъпкан или утъпкан?

Правилно е да се пише отъпкан, също и отъпкана, отъпкано, отъпкани. Преди 2002 г. формите отъпкан и утъпкан бяха дублетни, но сега правилен е само първият вариант.

Дълги години ние, скиорите, се пързаляхме най-вече там, където е разчистено, отъпкано, маркирано.
Между къщите криволичат тесни пътечки, къде отъпкани, къде обрасли с трева.

Забележка: В източника е фиксиран само глаголът отъпча, от който е образувано миналото страдателно причастие отъпкан.