Как се пише: отпуск или отпуска?

 • Книжовна е думата отпуск – съществително от м.р.
   
  Необходим е 8-месечен трудов стаж, за да имаш право на платен отпуск.
  Кога приключва отпускът за отглеждане на малко дете (по чл. 164 и 165)?

 • Думата отпуска (от ж.р.) се използва в разговорната реч.
   
  Скоро ли ще излезеш в отпуска?
  Отпуската свърши – трябва да се връщам на работа.