Как се пише: вляза, влязат; влеза, влезат или влезна, влезнат?

Правилно е да се пише вляза, влязат. Думите влеза, влезат и влезна, влезнат (влезнеш, влезне и т.н.) са некнижовни.

Не мога да вляза в Skype, постоянно ми дава съобщение за грешна парола.
Ако реформите влязат в сила, ще успеем да избегнем фалит.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вляза са изпълнени и трите условия, затова се пише и изговаря я.

Във формите за 2 и 3 л. ед.ч. и 1 и 2 л. мн.ч. на глагола за сегашно време я се променя в е, защото не е изпълнено второто условие: влезеш, влезе, влезем, влезете.

Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река.
Държавата трябва да влезе в ролята си.
Надявам се да влезем бързо в състезателен ритъм.
Опитайте се да влезете в акаунта си и да смените паролата.