Как се пише: отскоро или от скоро?

 • Когато представлява наречие със значение ’от неотдавна’, се пише слято – отскоро.
   
  Десетки лебеди зимуват отскоро във Варненския залив.
  Агенцията по безопасност на храните отскоро има нов шеф.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – от скоро.
   
  От скоро време използвам услугите на автосервиза и съм много доволен от обслужването.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отскоро.