Как се пише: оттатък или отатък?

Правилно е да се пише оттатък.

Оттатък този бор не само започваше мракът, но и изведнъж свършваше гладкият лед.
Ела оттатък, за да си поговорим на спокойствие.