Как се пише: отвърстие или отверстие?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Всяко отвърстие/отверстие по лицето на хлапето като че бълваше течности.
Зад гърбовете на хората зееше тъмното отвърстие/отверстие на пещера, от което повяваше хлад.
Изходното отвърстие/отверстие на устройството за вземане на проби следва да бъде разположено така, че изходящият въздух да не се връща към входното отвърстие/отверстие.