Как се пише: отведнъж или от веднъж?

 • Когато представлява наречие и означава ’изведнъж’ или ’от първия път, от първия опит’, се пише слято – отведнъж.
   
  WhatsApp, Instagram и Facebook се сринаха отведнъж.
  Няма как промяната в мисленето да стане отведнъж.

 • Когато представлява съчетание от предлог и наречие и означава еднократно извършване на действие или е част от сравнение, се пише разделно – от веднъж.
   
  Ще повторя за тези, които от веднъж не могат да разберат.
  Немалко хора пробват наркотици с наивната вяра, че от веднъж нищо няма да им стане.
  Не можеш да излъжеш публиката повече от веднъж.
  Тук има клауза, че индексацията на цените може да става по-често от веднъж годишно.

Забележка: В източниците е фиксирано само изписването на наречието отведнъж.