Как се пише: партушини или пъртушини?

Двете форми са дублетни. Използват се в разговорната реч.

Хайде, вдигай си партушините/пъртушините и се махай оттук!
Претършува навсякъде, но намери само две стари кошници, натъпкани с разни партушини/пъртушини.

Забележка: В източника, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.