Как се пише: пека (се), пекат (се) или печа (се), печат (се)?

Правилно е да се пише пека (се), пекат (се), но печеш (се), пече (се), печем (се), печете (се). Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на (пека, облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време.

Обичам да ходя на море, но не и да се пека на плажа.
Когато приготвям пълнен заек, го пека бавно, на умерена фурна.
През 1919 г. във Франция бил приет закон, според който от 22 до 4 ч. на пекарите било забранено да пекат хляб и да използват за тази цел наемни работници.