Как се пише: пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен или пенсионно осигурителен?

 • Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.
   
  В Австрия общата пенсионноосигурителна система е изградена върху принципа за изплащане на пенсиите въз основа на правените вноски.
  С приетите законови промени парламентът въведе по-високи изисквания към управлението на пенсионноосигурителните дружества.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: Правописът на думата не е нормиран изрично.