Как се пише: персонал или персунал?

Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis.

В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал.
Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.