Как се пише: петгодишен, пет-годишен или пет годишен?

Това сложно прилагателно име се пише слято – петгодишен, също и петгодишна, петгодишно, петгодишни, тъй като е образувано от едносъставно числително име и съществително име – пет години.

Ако обясниш това на петгодишно дете и то те разбере, ще те разберат всички.
Новият модел смартфон идва с петгодишна гаранция.
Гърция отново се завръща на капиталовите пазари с емисия петгодишни облигации.