Как се пише: подадох или подадах?

Правилно е да се пише подадох, също и подадохме, подадохте, подадоха. Формата на подам за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих).

Подадох оставка като член на партията и като председател на местната ѝ структура.
На раздяла си подадохме ръце.
Две рошави глави се подадоха от остъкления балкон.