Как се пише: подобект или под-обект?

Правилно е да се пише слято – подобект, мн.ч. подобекти, тъй като под- е представка в думата.

Подобектът включва изграждане на канализационна мрежа с дължина 1694 м.
Дванайсет са подадените досега жалби срещу издаденото разрешение за строеж на подобекти по проекта „Южен поток“.