Как се пише: подусловие или под условие?

Съветваме ви да спазвате следните правила:

 • Когато представлява съществително име със значение ’едно от няколко основни или допълнителни условия, обикновено на задача’, се пише слято – подусловие, мн.ч. подусловия.
   
  За първото подусловие на задачата се дават две точки, а за второто и третото – по една.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – под условие.
   
  Акционерното споразумение е подписано под условие да бъде препотвърдено от следващо редовно правителство.
  Ще бъдат ли дадени на университетите 20 млн. лв. за заплати под условие да променят атестирането на преподавателите си?

Забележка: Правописът на съществителното име и на словосъчетанието не е нормиран.