Как се пише: подвластна, подвластно, подвластни или подвласна, подвласно, подвласни?

Правилно е да се пише подвластна, подвластно, подвластни, подвластният, подвластния. Проверка на правописа при групите от съгласни -стн-/-сн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: подвластна/подвласна – подвластен, власти, има т, следователно се пише подвластна. Но: прекрастна/прекрасна – прекрасен, красив, няма т, следователно се пише прекрасна.

Сараево е основано през 1461 г., когато територията му е подвластна на Османската империя.
За няколко минути въображението и чувствата ми останаха подвластни на музиката.