Как се пише: властта или власта?

Правилно е да се пише с двойно т – властта (власт + определ. член -та).

Докато вакуумът във властта се запълваше, насилието по улиците постепенно отслабваше.
Властта не корумпира. Страхът корумпира… може би страхът от загуба на власт.
(Джон Стайнбек)