Как се пише: поевтинели или поевтиняли?

Правилно е да се пише поевтинели.

Президентът на „Мицубиши“ Осаму Масуко посочи, че по-ниската цена на колата до голяма степен се дължи на поевтинелите батерии.
Храните на едро са поевтинели с близо 10% за последните девет седмици.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В поевтинели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: поевтинял (но поевтинелият, поевтинелия!), поевтиняла, поевтиняло.

Привлечени от поевтинялата работна ръка, чуждите инвеститори се завръщат в страната.
Рекордно поевтинелият медикамент е онкологично лекарство, поясни Атанасова.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите евтинял и евтинели.