Как се пише: прищевки или прищявки?

Правилно е да се пише прищевки – форма за мн.ч. на прищявка.

Свазилендският крал задоволява всичките си прищевки и преди две години си поръча реактивен самолет за 45 млн. долара, въпреки че кралството му е затънало в дългове.
Последната прищявка на разглезената красавица била ферари – последен модел.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В прищевки не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.