Как се пише: половин-един; половин, един или половин един?

 • Когато означава приблизително количество, се пише полуслято – половин-един, също и половин-една, половин-едно.
   
  Добре е половин-един час преди лягане да забравите за телефоните.
  За следващата половин-една година имам план за ангажиментите си.

 • Когато има изброяване, се пише със запетая.
   
  Какъв е хоризонтът на това правителство – половин, една, две години?