Как се пише: помощник-директор или помощник директор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-директор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: помощник-директорът, помощник-директори.

Помощник-директорът подпомага директора при организирането на учебната, административната и организационната дейност в училището.
Целта на проекта е да се повиши квалификацията на общо 200 помощник-директори от цялата страна.