Как се пише: попълвам или подпълвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът попълвам и съответният глагол от свършен вид попълня се употребяват най-често със следните значения:
   
  1.1. Написвам или отбелязвам с определени знаци необходимите данни във формуляр, таблица и под.
   
  В случай че документите се попълват и подават от упълномощено лице, то трябва да представи нотариално заверено пълномощно.
  Попълнете празните места в текста с правилните форми на местоименията
  който/когото.
   
  1.2. Добавям, прибавям, за да стане нещо по-пълно.
   
  Европа бърза да попълни запасите си от газ преди началото на зимния сезон.
   
  1.3. Заемам, запълвам празно пространство.
   
  Фугите се попълват с топлоизолационен материал.

 2. Глаголът подпълвам и съответният глагол от свършен вид подпълня имат ограничена употреба и означават ’слагам подплънка на дреха и под.’:
   
  Нямаше нужда да му поправят жакетите, нито да му подпълват раменете – тялото му беше съвършено.
  Седалката вероятно се е смачкала, затова потърси тапицер да я подпълни.