Как се пише: порасна или порастна?

 • Правилно е да се пише без тпорасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  И по-късно, когато децата пораснат, се питаме защо повтарят нашите грешки.
  После пораснахме и май престанахме да мечтаем.

 • Съответният глагол от несвършен вид пораствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Зайчето не може да остане съвсем малко, защото всички животинки порастват – това е естествено.
  Линдзи порастваше и червеният цвят на косата ѝ като че ли изсветля мъничко.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.