Как се съкращава послепис?

Съкратено тази дума се изписва П.П.
Може да се употребява също P.S. (от латински – post scriptum).

Има един крем (забравих му името) в зелена тубичка, не е скъп, помага бързо да се махнат синините.

П.П. Сетих се: троксевазин./P.S. Сетих се: троксевазин.