Как се съкращава така наречен?

Съкратено това словосъчетание се изписва т.нар. (без интервал) или т. нар. (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал.

Къщичката за птици, или т.нар./т. нар. гнездилка, е специално конструирана за големи синигери.
Някой от вас има ли опит с т.нар./т. нар. виртуални дебитни карти?

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 71, т. 72.2.1.
  • Л. Крумова-Цветкова, М. Чоролеева, Хр. Холиолчев. Речник на съкращенията в българския език. С., БАН, Емас, 2003, с. 540.

Вижте също

Как се съкращава метър?

Споделяне

Публикувано на , последна промяна на

Категория: Правопис, Съкращения

Етикети: ,