Как се пише: постелка или постилка?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – постелка/постилка, мн.ч. постелки/постилки.

За тренировките си ползвам гимнастическа постелка/постилка и гирички от по 3 кг.
Постелките/Постилките за леглата са изработени само от естествени материали.