Как се пише: постоянно или постояно?

 • Правилно е да се пише с двойно нпостоянно.
   
  Безсънието и постоянното напрежение го направиха раздразнителен и сприхав.
  Полша иска постоянно присъствие на натовски военни в страната, за да се парират заплахите за сигурността ѝ.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (постоянен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нпостоянния, постоянният, постоянна, постоянно.
   
  Постоянният ток е по-малко опасен от променливия.
  В Историческия музей във Велинград има постоянна изложба на великденски писани яйца.
  Днес археологически разкопки не се провеждат, а селото е изложено на постоянни иманярски набези.

 • Думата се пише с двойно н и когато представлява наречие.
   
  Марин постоянно мислеше как да спечели отново доверието на брат си.
  Постоянно ми говориш за този твой съученик – запознай ме с него най-накрая!