Как се пише: постоянно или постояно?

 • Правилно е да се пише с двойно нпостоянно.
   
  Безсънието и постоянното напрежение го направиха раздразнителен и сприхав.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. Прилагателното постоянен завършва на -нен, следователно в другите форми се пише двойно нпостоянния, постоянният, постоянна, постоянно.
   
  Постоянният ток е по-малко опасен от променливия.
  В Историческия музей във Велинград има постоянна изложба на великденски писани яйца.
  Днес археологически разкопки не се провеждат, а селото е изложено на постоянни иманярски набези.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Марин постоянно мислеше как да спечели отново доверието на брат си.