Как се пише: потисничество или подтисничество?

Правилно е да се пише потисничество. Думата има представка по- и корен -тис-.

Едно от основните права в Декларацията за правата на човека (1789) е правото на съпротива срещу всяко потисничество.
Трактатът на Симон дьо Бовоар „Вторият пол“ (1949), който представлява детайлен анализ на потисничеството на жената, се смята за основополагащ текст на съвременния феминизъм.