Как се пише: пръти или прътове?

Двете форми за мн.ч. на думата прът са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. В посочения по-долу източник се препоръчва формата прътове. В определени области обаче (например металургията, строителството, ядрената енергетика) почти изключително се употребява формата пръти, което следва да се вземе под внимание.

От време на време виждах стърчащи от снега стари пръти/прътове, по някои от които имаше парчета пъстроцветни тъкани.
Монтажната армировка служи за обединяване на носещите пръти в мрежи и скелети.
Фирмата търгува с медни шини и профили, медни тръби, месингови пръти и профили и др.