Как се пише: преносител или приносител?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата преносител, мн.ч. преносители, означава:
   
  1.1. Човек, животно или предмет, който пренася нещо.
   
  Електронният чип може да бъде прикрепян към различни преносители и безопасно да открива скрити бомби.
   
  1.2. Живо същество, което пренася заразни болести или инфекции.
   
  Не само кърлежите са преносители на лаймската болест.
  Заразяването с трихомониаза най-често става при полов контакт – от партньор, който е преносител на инфекцията.

   
  1.3. За вещество, течност и под. – който пренася нещо при движението си.
   
  Хемоглобинът е преносител на кислород в кръвта.
  Всеки от преносителите, участващи в пренасянето на електрони, има окислително-редукционни свойства.

 2. Думата приносител, мн.ч. приносители, означава ’лице, което носи писмо, пратка, ценни книжа и под.’ (книжна дума).
   
  Някой от тези хора бил ли е приносител на акции в приватизационните дружества?
  Приносителят на ваучера има право да ползва услуга на стойността, записана върху него.