Как се пише: престъпвам, престъпя или пристъпвам, пристъпя?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думите престъпвам, престъпя означават:
   
  1.1. Нарушавам, преминавам отвъд границите на нещо общоприето, установено.
   
  Нямам намерение да престъпвам правилата на форума.
  Тома престъпи закона и ще понесе наказание за това.

  1.2. Преминавам през нещо, обикновено праг; прекрачвам.
   
  Щом престъпи прага на дома ви, кучето става част от семейството.
  Дипломатът, уличен в шпионаж, явно е престъпил червената линия.

 2. Думите пристъпвам, пристъпя означават:
   
  2.1. Приближавам се стъпка по стъпка към нещо.
   
  Жената пристъпваше бавно по насипаната с камъни повърхност.
  Изабел пристъпи напред, към парапета на балкона.

  2.2. Започвам, залавям се за нещо.
   
  Банката пристъпва към увеличаване на капитала.
  Признавам, че пристъпих към обучението с известно притеснение и съмнение.