Как се пише: преобразование или преобразувание?

Правилно е да се пише преобразование, мн.ч. преобразования.

Остава въпросът над кои функции може да се прилага преобразованието на Фурие.
Още в първите дни на съществуването си правителството на Кимон Георгиев пристъпва към съществени преобразования във вътрешния живот на страната.