Как се пише: препокривам или припокривам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът препокривам и съответният глагол от свършен вид препокрия означават ’покривам нещо отново, повторно’.
   
  Покривът на пристройката беше протекъл и затова се наложи да я препокрия.

 2. Глаголът припокривам (се) и съответният глагол от свършен вид припокрия (се) означават:
   
  2.1. Покривам нещо частично или почти напълно.
   
  Нареждаме кръгчетата от домати и от моцарела в чинията, като ги припокриваме наполовина.
   
  2.2. Съвпадам с нещо по съдържание или смисъл; съответствам на нещо в значителна степен или напълно.
  Тази употреба е преносна. Глаголите се употребяват с частицата се: припокривам се, припокрия се.
   
  Двете партии са либерални – естествено е политическите им програми да се припокриват.
  Има време, ще видим дали твоите желания ще се припокрият с действителността.

Забележка: Глаголите припокривам (се) и припокрия (се) липсват във втория източник. Най-вероятно това е пропуск на кодификатора (а не указание винаги да се изписва препокривам, препокрия), за което свидетелства и фактът, че глаголите препокривам и препокрия са дадени без частицата се.