Как се пише: пресни или прясни?

Правилно е да се пише пресни, също и пресен.

Най-добре си правете сок в домашни условия, като използвате пресни и добре узрели плодове.
Трябва ми само един стрък пресен лук за рецептата, но ще се наложи да купя цяла връзка.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В пресни, пресен не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: прясна, прясно.

Поначало охлювите ядат прясна зелена растителност: салата, маруля, зеле и др.
Автоматите за прясно мляко могат да улеснят фермерите при директните продажби.