Как се пише: придвижвам (се), придвижа (се) или предвижвам (се), предвижа (се)?

Правилно е да се пише придвижвам (се), придвижа (се).

Правителствените сили бързо се придвижват към крепостта на бунтовниците.
Масовата урбанизация придвижи хората от малките селища в големите градове, без обаче да промени тяхната ценностна система.