Как се пише: придвижване или предвижване?

Правилно е да се пише придвижване.

Заради поройните дъждове придвижването на моторните превозни средства в областта е затруднено.
Правото на свободно придвижване е едно от конституционните права на българските граждани.