Как се пише: присъствам или присъствувам?

Правилно е да се пише присъствам. Преди 2002 г. формите присъствам и присъствувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на тържеството.
На работната среща присъства и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“.
На вчерашното заседание на Общинския съвет присъстваха само 17 съветници.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 524.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 742.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 706.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,