Как се пише: претеглям или притеглям?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголът претеглям и съответният глагол от свършен вид претегля се употребяват със следните значения:
   
  1.1. Измервам теглото на нещо.
   
  Претеглям се редовно на кантара и когато съм качила над килограмите, с които се харесвам, внимавам повече какво ям.
   
  1.2. Преценявам, премервам (преносно и разговорно).
   
  Бързо претеглям възможностите и предприемам обмислени действия.

 2. Глаголът претеглям и съответният глагол от свършен вид претегля означават ’преживявам, претърпявам (нещастие, страдания, неприятности)’ (разговорно).
   
  През тези сурови следвоенни години много претеглихме и се измъчихме.

 3. Глаголът притеглям и съответният глагол от свършен вид притегля означават:
   
  3.1. Приближавам някого или нещо с леко теглене; придърпвам.
 4.  
  Единият риболовец притегля приспособлението със стръвта на избраното място на лова, а другият отпуска влакното.
  Кольо още не беше започнал да притегля огромния товар, а по лицето му вече се стичаха капчици пот.

   
  3.2. Със свое качество будя силно желание у някого да бъде близо до мен или някъде; привличам.
   
  Португалия е великолепна страна, която всяка година притегля като с магнит множество туристи.
   
  3.3. Привличам силно вниманието (за очи, поглед).
   
  Пиер се почувства смутен и искаше да отбегне тоя поглед, но блестящите старчески очи го притегляха непобедимо към себе си.