Как се пише: проектодоклад, проекто-доклад или проекто доклад?

 • Правилно е да се пише слято – проектодоклад, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставна част пояснява втората и двете са свързани със съединителната гласна -о-.
   
  Близо 1 милион растителни и животински вида са застрашени от изчезване според проектодоклад на ООН за биоразнообразието.
  Очаква се Комисията по външните работи на Европейския парламент да обсъди проектодоклада за България на докладчика за страната ни Джефри ван Орден.

 • Слято се пишат и други подобни думи:
   
  проектодоговор, проектозакон, проектоплан, проектосметка