Как се пише: проевропейски или про-европейски?

Правилно е да се пише слято – проевропейски, също и проевропейска, проевропейско, тъй като про- е представка в думата. Правописът на думата не е нормиран изрично.

Двете проевропейски партии, които влизат в състава на управляващата Проевропейска коалиция, получиха мнозинство в Парламента на Молдова на проведените общи избори.
Повече от сто публични личности отправиха апел за спешно сформиране на проевропейско правителство.