Как се пише: трансевропейски, транс-европейски или транс европейски?

Правилно е да се пише слято – трансевропейски, също и трансевропейска, трансевропейско. Сложните думи с първа съставна част транс се пишат слято.

През територията на България минават три трансевропейски коридора.
Най-голямото притеснение за бизнеса в сегашните условия на пандемия е трансевропейското придвижване на стоки и суровини.